បង្កើតឡើងនៅក្នុង 2015, យើង​មាន 4 បទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំក្នុងការរចនានិងកសាងផលិតផលអតិផរណា.
ប្រភេទផលិតផល Featured Products Contact Us

  • ក្រុមហ៊ុន WEIHAI GREATSUP CO ។ , LTD
  • ទូរស័ព្ទ:+86 13928276280
  • Email:dep4@greatsup.com
  • អាសយដ្ឋាន:លេខ ៣៨ ផ្លូវដេអិន,សួនឧស្សាហកម្មហ្សីជៀ ,ចែកចាយ WENDENG,ទីក្រុង WEIHAI,ធានារ៉ាប់រងសាន់ឌុង

កាបូបស្ងួតមិនជ្រាបទឹក

  • 1
  • ទំព័រ 1 នៃ 1
ផ្ញើសាររបស់អ្នកមកយើង: